PUULATTIAN JA PARKETIN ASENNUS

1/7 Ennen parketin asennusta

Ennen lattia-asennusta on huomioitava seuraavat asiat

  • aluslattian on oltava kuiva, tasainen, vakaa ja kestävä
  • asennustilassa on tehty muut työvaiheet valmiiksi ja aluslattia on siivottu
  • asennustila on rauhoitettu lattia-asennusta varten
Saneerauskohteissa on tehty haitta-ainekartoitukset (asbesti, kreosootti ym.) ja uusista kiviainespohjaisista aluslattioista on tehty asianmukainen kosteusmittaus (RT-ohjeen mukainen menetelmä).
 
parketin asennus vanerit
Kalanruotoparketin asennus

2/7 Aluslattia

Aluslattian materiaalista riippumatta aluslattian on oltava kuiva. Tämä on erityisen tärkeää liimatuissa lattioissa, koska liima korkkaa helposti irti ja puumateriaali vääntyy, mikäli ne altistuvat aluslattiasta nousevalle kosteudelle. 
 
Aluslattian on myös oltava puhdas ja tasainen: kahden metrin etäisyydellä saa olla enintään 2 mm ero tasaisuudessa. Erityisesti kalanruotoladontaa ja muita designparketteja asentaessa tasaisuus on kriittisen tärkeää. Mitä tasaisempi aluslattia, sen parempi lopputulos. 
 
Aluslattia ei saa notkua tai liikkua. Siksi puu- ja kipsilevyrunkoisten alustojen lujuus on tarkistettava ennen asennusta. Valettu lattia ei notku, mutta asennusta valmistellessa on pidettävä huoli siitä, että lattian tasoitekerros pysyy pohjavalussa kiinni. 

3/7 Puulattian asennus alustaan liimaamalla

Paras lopputulos saadaan liimaamalla parketti kiinni aluslattiaan. Alustaan liimattu parketti ei notku, kopise ja on kävelytuntumaltaan massiivipuulattiamainen. Alustaan liimaus tapahtuu yksinkertaisesti laittamalla alustaan liimaa ja painamalla lattian puumateriaali siihen kiinni. Leveimmät parkettilaadut tulee aina asentaa alustaan liimaamalla. 

Alustaan liimattaessa on käytettävä riittävästi painoja (väh. 4 x 20 kg / m2; SisäRYL 2013: Parkettityöt) ja liiman kuivumisaikana lattialla liikkumista tulee välttää. Liima levitetään lattiaan (ei parkettilautaan) liimavalmistajan ohjeen mukaisella liimakammalla.

Alustaan liimaus mahdollistaa suurtenkin pinta-alojen asentamisen ilman liikuntasaumoja sekä esimerkiksi listattoman asennuksen. Tämä johtuu siitä, että alustaan kiinnitettynä puu ei pääse elämään samalla tavalla kuin uivassa asennuksessa, eikä sille näin ollen tarvitse jättää isoa liikkumavaraa. 

Liimaus luo myös erilaisen askelkokemuksen: askelääni on käyttäjälle hiljaisempi. . 

lattia-asennus alustaan liimaamalla
asennuspalvelu asennus uivana

4/7 Lattia-asennus uivana (kelluvana)

Yleisin tapa asentaa parketti on asentaa se uivana (tai kelluvana). Tällöin  parketti lepää vapaasti alustan päällä. Uiva asennus on nopeampi, edullisempi ja vähemmän herkkä virheille verrattuna alustaan liimattuun. 

Uivassa asennustavassa voidaan käyttää parkettilankkujen kiinnitystapana joko lukkoponttia tai liimata lankut toisiinsa ponteista. Ponttien liimaaminen ehkäisee mahdollista narinaa ja perinteistä liimaponttia voidaankin kutsua narisemattomaksi pontiksi. 

Puu elää olosuhteiden mukaan ja uivana asennettavan parketin kuuluukin liikkua vapaasti olosuhteiden mukaan. Asennettaessa uivana on jätettävä 8-10 metrin välein liikuntasaumarako, joka voidaan viimeistellä T-listalla. Rako voidaan tehdä esimerkiksi oviaukkojen alle.

Listojen (jalkalistat ja T-listat) tehtävä on sekä peittää liikuntasaumarako että painaa parkettia aluslattiaa vasten.

Uivana asennettu lukkoponttilattia voidaan halutessa purkaa ja siirtää uuteen paikkaan. Esimerkiksi myymälän sisustamiseen käytettyä parkettia voidaan siirtää toimitilan siirtyessä uuteen paikkaan. 

5/7 Parketin viimeistelyt

Käyttövalmis parketti tarkoittaa, että parketin asennuksen jälkeen se on välittömästi käytettävissä ja sisustettavissa. Parketin lisäksi myös massiivipuulattioita saa Floordecorilta käyttövalmiina. Tehtaalla viimeistely parketti voidaan hioa tai harjata. Erikoistuneimmat valmistajat tarjoavat myös monia muita pinnan työstön vaihtoehtoja. 

Tehtaalla öljytyt lattiat ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta käyttövalmiita, mutta lattian kulutuskestävyyttä parantaa asennuksen jälkeen tehtävä hoitoöljyäminen.

Parkettilaudoissa on nykyisin hyvin usein mikroviiste, jolla häivytetään olosuhde-elämisen aikana lautojen välille mahdollisesti aukeava pieni rako. Viisteitä saa valmistajasta riippuen myös vahvempana ja käsin veistettynä

lattian huolto ja pintakäsittely
parketin hionta ja pintakäsittely

6/7 Lattian hionta ja pintakäsittely

Jos parketin halutaan pysyvän täysin tasaisena, kannatta hankkia puumateriaali käsittelemättömänä tehtaalta ja hoitaa hiominen sekä pintakäsittely asennuksen jälkeen.  

Lattia voidaan pintakäsitellä lakkaamalla tai öljyvahaamalla. Jälkikäsittelyssä työmaalla on pidettävä huoli siitä, että pinnoite saa kuivua rauhassa. Käsittelykertoja tarvitaan tyypillisesti 1-3.

Usein vuorokauden päästä lattialla voi kulkea jo varovasti ja kahden vuorokauden kuluttua alueelle saa kantaa kevyitä huonekaluja. Raskaiden huonekalujen suhteen on hyvä odottaa muutama päivä. Pinnoitteen on kuitenkin parasta antaa kuivua rauhassa, jotta lopputulos onnistuu varmasti. 

7/7 Tyypilliset asennuksen sudenkuopat

Lattia-asennus tulisi aina ajoittaa työmaan viimeisimpiin vaiheisiin. Kosteus ja pöly ovat puulattialle myrkkyä ja monet rakennusvaiheet kuten tasoitus, hionta, maalaus, laatoitus jne. ovat riskejä puulattialle.

Aluslattian kuivuuden varmistaminen asianmukaisella menetelmällä, suoruus ja vakaus ovat olennaisia onnistuneelle lattia-asennukselle. Betonin kuivumisessa kannattaa huomata lämmityksen lisäksi ilmanvaihto eli kostean ilman poistosta huolehtiminen nopeuttaa betonin kuivumista.

Asennustila tulisi myös rauhoittaa lattia-asennukselle. Varsinkin asennettaessa liimaamalla tulisi tilaan saada täysi työrauha kestävän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Lattialämmitystä tulee myös käyttää oikeaoppisesti. Järjestelmän voi laittaa maksimiteholle (tilanne huomioiden) pari päivää ennen parkettiasennuksen aloitusta ja laskea lämpö ennen aloitusta alle 20 asteeseen.

Mikäli asennettu parketti suojataan kauttaaltaan, tulee varmistaa että lattialämmitys ei pääse nostamaan lämpötilaa suojan (=eristeen) alla yli 27 celsiusasteen.  

Parkettia ei asenneta kiintokalusteen alle. Myöskään muun raskaan kalusteen alle ei kannata laittaa parkettia, erityisesti silloin kuin parketti asennetaan uivana. Uivan parketin on voitava liikkua ja elää olosuhteiden mukaan. Suuri pistekuorma (n. 200-250 kg tai enemmän) estää tätä liikettä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia jossakin muussa kohdassa parkettia. 

remonttitietoa

Lue seuraavaksi tietoa lattia-asennuksesta

Hienoa, nyt tiedät paljon asioita puulattioiden asentamisesta. Lopuksi suosittelemme tutustumaan puulattioiden oikeaoppiseen ylläpitoon, lattioiden hoitoon ja huoltoon.
Call Now Button
Avaa keskustelu
Tarvitsetko apua?
Moikka! Kuinka voimme olla avuksi?