Miten onnistunut parketin asennus tehdään?

Parketin tai muun puulattiamateriaalin asennuksen vaikeusaste riippuu todella paljon asennettavasta materiaalista ja asennustavasta. Kokosimme tähän artikkeliin lattia-asennuksen osa-alueet, jotka huomioimalla saat itsellesi laadukkaan ja näyttävän puulattian

Lattia-asennus valmistelevat työt

Ennen kuin lattian asennus voidaan aloittaa, tulee asennusalusta ja -tila valmistella huolellisesti. 

 1. Aluslattian tulee olla tasainen
  Tasaisuusvaatimus on tuotteesta riippuen 1-3 millimetriä per 2 metrin matka. Lattia-asennuksen kannalta aluslattian “vaaterissa” oleminen ei ole olennaista, vaan tasaisuus eli suoruus.
 2. Aluslattian tulee olla luja ja liikkumaton Puurakenteiset aluslattiat saattavat notkua. Notkuva lattia tulee vahvistaa tai perustaa tarvittaessa uudelleen.
  Kiviaineispohjaisten lattiat saattavat olla liian hauraita. Lattian on oltava vetolujuus on varmistettava. Mikäli lattiassa on käytetty tasoitetta, on tasoitteen tartunta (vetolujuus) aluslattian varmistettava.
 3. Aluslattian tulee olla kuiva
  Betonin kosteusmittaus on tehtävä asianmukaisella menetelmällä, joko mittaamalla porareiästä tai näytepalasta. Huom! Muovikalvotestit tai laskennalliset kuivumisajat eivät ole päteviä kosteusmittausmenetelmiä! Mahdollisesta betonin kosteudesta voi syntyä sisäilmaongelmia. 
 4. Asennustilan olosuhteet tulee olla vakaat
  Lämpötilan tulee olla 17-23 Celsiusastetta ja ilman suhteellinen kosteus (RH%) 35-65 %.
 5. Parketin tai puulattian asennus on rakentamisen tai remontoinnin viimeisiä työvaiheita 
  Tasoitteiden, laastien, valujen ja maalien kautta tilaan syntyy runsaasti kosteutta ja pölyä, jotka ovat myrkkyä puulattialle. Siksi oikea aika parketin asennukselle on silloin, kun em. työvaiheet on saatu valmiiksi.

 

Parkettiasennus on kokonaisvaltainen työvaihe ja siksi asennusalue tulee aina rauhoittaa. Samassa tilassa ei voi samaan aikaan tehdä esim. sähköasennuksia tai kalusteasennuksia ilman erityistä työsuunnittelua.

Asennettava materiaali kannattaa tuoda tilaan 1-2 päivää ennen asennuksen aloitusta. Asennuksen voi tehdä vaikka kuormalavalta suoraan nostetulla parketilla, mutta asennustyö helpottuu, kun materiaali on saanut tasaantua tilan olosuhteisiin. 

onnistunut parketin asennus

Onnistunut parketin asennus

asennuspalvelu asennus uivana

Parketti voidaan asentaa joko uivana (kelluvana) tai liimaamalla se alustaan kiinni. Voit lukea asennustapojen eroista lisää aiemmasta artikkelistamme: Parketin asennus uivana vai liimattuna?

Varmista ensimmäisenä jo lattiamateriaalia hankkiessasi millaiset asennusohjeet valmistaja antaa materiaalille. Parketin asennusohje määrittää mm. asennuksen maksimidimensiot. 

Parketin asennus uivana

Kelluvan lattiarakenteen (ts. uivana asennetun) ajatuksena on, että materiaali kelluu nimensä mukaisesti aluslattian päällä. Kelluva lattia on edullinen ja nopea tapa toteuttaa parketin asennus.

Asennuksessa on olennaista huolehtia oikeaoppisista liikuntavaroista ja -saumoista, koska puumateriaali kutistuu ja turpoaa kosteusolosuhteiden mukaan. Yleensä riittää 7-10 mm liikkumavara seinän vierestä ja kiintokalusteiden läheisyydessä.

Liikuntavaroja tehtäessä kannattaa myös huomioida asennusaikaiset olosuhteet: kuivissa olosuhteissa on jätettävä hieman isommat varat kuin kosteammissa olosuhteissa.

Kelluvassa lattiassa on jätettävä myös liikuntasaumakatkoja, kun pituussuunnassa saavutetaan max. 10 metrin ja leveyssuunnassa max. 6 metrin matka. Eri valmistajilla voi olla omia maksimietäisyyksiä, joten edellä annetut arvot ovat suuntaa antavia. 

Liikuntasaumakatkot on luonnollista tehdä oviaukkoihin mikäli mahdollista. Näin ollen kynnys peittää sauman. Kynnyksen sijasta voi käyttää myös sirompaa T-listaa.

Uivan parketin alle on asennettava alusmateriaali, jossa on kosteussulku estämässä aluslattiasta mahdollisesti nousevaan kosteuden pääsyä puulattiamateriaaliin. Erityisen tärkeää tämä on uudiskohteissa, joissa betonilattia on pinnoituskuiva vaikka betonissa on edelleen jäännöskosteutta.

Uivaa parkettia ei asenneta kiintokalusteiden alle, koska ne estävät lattian elämistä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää yli 250 kg:n pistekuormaa, joka estää lattian elämisen.

Pienissä huoneissa lattian voi asentaa vaatekaapin alle. Keittiössä lattia asennetaan ulosvedettävien kodinkoneiden alle. 

Uiva asennus voidaan tehdä käyttäen joko lukkoponttiparkettia tai perinteisempää liimaponttiparkettia. Parketin narinan ehkäisemisen kannalta liimapontillinen on turvallisempi vaihtoehto.

Parketin asennus alustaan liimaamalla

Nykyiset parkettiliimat ovat erittäin sisäilmaystävällisiä ja turvallisia. Käytettävillä liimoilla on yleensä joko suomalainen M1 sisäilmaluokitus tai vastaavaan yleiseurooppalaiseen standardiin perustuva EC1+ luokitus.

Alustaan liimaamalla parketista saadaan kävelytuntumaltaan massiivisempi ja hiljaisempi. 

Lisäksi liimaamalla saadaan toteutettua isompia yhteneväisiä pinta-aloja ja voidaan toteuttaa tyylikkäämmin erilaisia yksityiskohtia, kuten liityntöjä laatta- tai mattolattioihin tai porraskuilujen reunoja.

Liimattavan parketin asennus kannattaa tehdä käyttämällä liimapontillista parkettia, sillä asennus on helpompaa. Liimapontillista lattialankkua asennettaessa ensimmäinen lautarivi voidaan asemoida täsmälleen huoneen keskelle ja siitä asennusta voidaan tehdä kohti seiniä.

Asennuksessa on olennaista käyttää riittävästi painoja. Rakentamisen yleisien laatuvaatimusten (SisäRYL 2013) ohjeen mukaisella painomäärällä 4×20 kg / m2 saavutetaan taatusti laadukas lopputulos. 

Liikkumista kuivumassa olevan liimatun lattian päällä tulee välttää, jotta asennusliima saa parhaan mahdollisen tartunnan. Kuivumisaika on 24-48 h riippuen olosuhteista. 

Kalanruotoparketin asennus suositellaan tehtäväksi aina alustaan liimaamalla, kun se on mahdollista. Kalanruotoparketissa on isompi riski erilaisille narinaongelmille.

Askeläänieriste

Askeläänien vaimennus on olennainen osa erityisesti kerrostalojen asumisviihtyvyyttä. Siksi lattiaremontissa taloyhtiö asettaa useimmiten vaatimukset askeläänieristeelle. 

Uudiskohteissa kaikki rakenteet suunnitellaan rakennusmääräysten mukaisesti siten, että riittävä äänieristys huoneistojen välillä toteutuu.

Askeläänien vaimennuksessa keskitytään rakenteisiin suuntautuvan tärinän vaimennukseen. Huoneiston ilmaäänien vaimennukselle askeläänieristyksellä ei ole vaikutusta.

Kelluvana asennetussa parketissa askeläänien vaimennus on helppo hoitaa kustannustehokkaasti puulattialle tarkoitetulla alusmateriaalilla. Vaihtoehtoja löytyy runsaasti rautakaupoista.

Valtaosa alusmateriaaleista on valmistettu muovista. Markkinoilta löytyy myös huopapohjaista alusmateriaalia Osa parkettivalmistajista ei kuitenkaan suosittele huopamateriaalin käyttämistä sen liiallisen pehmeyden takia.  

Alustaan liimattavan parketin alle on taas liimattava erikseen äänieristematto, esim. Damtec PureStep.

askeläänieristematto Damtec

Parketti ja lattialämmitys

parkettiasennus uudiskohteeseen

Soveltuuko parketti lattialämmityksen kanssa? Valtaosa myytävistä tuotteista soveltuu asennettavaksi lattialämmityksen päälle.

Tammiparketit ja saarniparketit elävät pinnaltaan vähemmän kuin havupuusta valmistetut parketit. Esimerkiksi lehtikuusiparkettiin syntyy todennäköisesti hiushalkeamia kuivalla kelillä ja lattialämmitys korostaa tätä ilmiötä. 

Mikäli suunnittelet havupuulattian asentamista lattialämmityksen päälle, kannattaa pohtia kannattaisiko lattialankun asennus tehdä alustaan liimaamalla. Näin pystytään ehkäisemään lattian elämisestä syntyviä ongelmia.

Uudiskohteissa lattialämmitysjärjestelmän käyttöönotto tulee tehdä järjestelmätoimittajan ohjeen mukaisesti. Parketin pintalämpötila ei saa nousta yli 27 C º, koska se saattaa aiheuttaa parketin rakenteelle pysyviä vaurioita.

Parketin suojaus

Parketti kannattaa suojata huolellisesti asennuksen jälkeen. Suojauksessa tulee huomioida se, että parketti pääse naarmuuntumaan tai se ei vaurioidu kosteudesta. 

Lisäksi kannattaa huomata, että monet tikapuut tai maalaustelineet saattavat aiheuttaa parkettiin painaumia. Tätä voi ehkäistä kovalevyllä.

Parkettiin ei kannata koskaan kiinnittää suojamateriaalia teippaamalla. Teipin liima saattaa vaurioittaa parketin pintakäsittelyä

Parketin suojaukseen on kehitetty siihen tarkoitettuja suojamateriaaeja. Yksi tuotemerkki on Tuprotec.

Parketin suojauksessa lattialämmityskohteissa kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että pintalämpötila ei pääse nousemaan yli 27 celsiusasteen. 

Suojamateriaali toimii eristeenä ja lämmitysjärjestelmä termostaatti sijaitsee usein korkeammalla, jolloin termostaatti ei tunnista nousevaa lämpötilaa eristyskerroksen takia. 

Asennuspalvelu suojattu parketti

Parketin asennus hinta

Tammiparketti kalanruoto Ivory 100x700

Lukkoponttiparketin asennus uivana onnistuu hyvin myös oma-aloitteisesti. Asennusta valmistellessa kannattaa noudattaa tämän artikkelin alussa lueteltuja ohjeita.

Liimattava parketti ja kalanruoto– ja muut designladonnat kannattaa antaa kokeneen ammattilaisen tehtäväksi. Näin takaat sen, että arvokkaalla materiaalilla saadaan toteutettua näyttävä lopputulos.

 • Uivan parketin asennuksen hinta on 20-35 euroa / neliömetri riippuen kohteesta ja asennettavasta määrästä.
 • Liimattavan normaaalin lankkuparketin asennushinta on 30-40 euroa / neliömetri.
 • Kalanruoto- ja designparkettien asennushinta on 55-80 euroa / neliömetri. 

 

Ostaessasi parketin asennusta remonttikohteessa saat vähentää työn hinnan verotuksessa kotitalousvähennyksenä

KOVAPUULATTIA Bjelin Tammi Natur Tummanruskea lankku 273 mm

Millainen parketti kannattaisi valita?

Miksi parketin valinta on niin vaikeaa? Onnistunut lattiavalinta koostuu useista elementeistä. Parkettia valitessa kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä asiantuntijaan ja kysyä hänen mielipiteensä. Mikä on pahinta, mitä voi sattua?

Read More »
DSC02222

Onnistunut lattiaremontti

Onnistuneessa lattiaremontissa tulee ottaa huomioon muutama tärkeä seikka. Kun nämä asiat huomioi ennen remontin aloittamista, lopputulos on vähintäänkin onnistunut. Floordecorin tekijät ovat tehneet useita onnistuneita lattiaremontteja sekä DIY-lattiaremonttien korjauksia. Tässä julkaisussa tuomme esiin huomioitamme.

Read More »
mosaiikkiparketti

Laminaatti, vinyyli vai puulattia?

Lattiamateriaalin hankintaa suunniteltaessa vaihtoehdot ovat usein laminaatti, vinyylilattia tai puulattia. Kun oikeaa lattiamateriaalia metsästetään eli tehdään kotihakuja, hakukoneille usein esitettävät kysymykset ovat: ”laminaatti vai parketti?” tai ”vinyylilankku vai parketti?”. Me Floordecorilla haluamme hieman selventää eroja tässä julkaisussamme.

Read More »
Kosteuden vääntämä parkettilauta

Talven kuivuus ja puulattiat, haastattelussa INNOfloorin Matti Kekäläinen​

Talven kuiva pakkasilma aiheuttaa omat haasteensa kotien puulattioille. Kun kosteus vähenee talven aikana, puu alkaa elää – se kutistuu, käpristyy ja halkeilee. Pahimmassa tapauksessa puulattiaan voi syntyä isojakin rakoja. Puulattioiden ja parkettien asiantuntija, INNOfloorin Matti Kekäläinen, antaa muutaman vinkin, mitä pitää ottaa huomioon puulattiaa suunnitellessa?

Read More »
Floordecor Oy | Asiakastarina

Asiakastarina: Lattiaremontti antoi uuden ilmeen kotiin

Pekan mielestä Floordecor on puulattioiden ja parkettien asiantuntijana luotettava. Toimitus oli hänen mielestään nopea sekä asennus hoidettiin nappiin. Työnjälkeä on ilo ihailla. Lisäksi Pekka kehottaa jokaista, joka on yhtään epävarma siitä, mikä parketti sopii kotiisi, ottamaan yhteyttä heihin. ”Floordecor on osaava sekä ammattitaitoinen sparraaja parketin valinnassa.”

Read More »
E7097F9A 7558 49A6 BB55 920D5E767F12

Floordecor parkettien ammattilainen

Floordecor parkettien ammattilainen – Helsingin show room Floordecor on parkettien ja puulattioiden ammattilainen, joka palvelee kahdessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla. Vantaan Tammiston myymälän lisäksi Floordecorilla on kattavan

Read More »
Call Now Button