Mistä tekijöistä parketin hinta muodostuu?

Erilaisia parketteja löytyy vaihtoehtoina lukuisia määriä. Myös hintahaitari parketeissa on suuri: halvimmat lähtevät selvästi alle 30 eurosta per neliö kalliimpien vaihtoehtojen hintojen noustessa jopa yli 200 euroon neliöltä. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman tarkasti, mitkä tekijät vaikuttavat parkettimateriaalin hintaan.

Määritelmällisesti parketiksi saa kutsua puulattiamateriaalia, jonka pintapuun (kulutuspinnan) paksuus on vähintään 2,5 mm. Tyypillisimmin pinnan paksuus on 3-4 mm. 

Mikäli parketin hinta vaikuttaa erityisen edulliselta suhteessa muihin vastaavan näköisiin parkettituotteisiin, kannattaa tarkastaa tuotteen pinnan paksuus. Vastuullinen valmistaja ilmoittaa pinnan paksuuden selkeästi tuotetiedoissaan.

Parketin hinta

Puulaji, lajitelma, leveys ja ladonta – miten ominaisuudet vaikuttavat parketin hintaan?

Ladontamalli kalanruotoparketti

Parketin hintaan vaikuttavat

 • Pintapuun puulaji
 • Lajitelma eli oksaisuus ja värivaihtelut
 • Parketin leveys
 • Parketin ladonta
 • Parketin rakenne

Puulajit tammesta koivuun

Parketin puulajeista yleisin on tammi, jonka kestävyysominaisuudet ovat erinomaiset lattiakäytössä. Tammen luontainen väri ja kuviointi miellyttävät valtaosaa lattiahankintaa tekeviä.

Saarni on myös suosittu puulaji. Havupuut kuten kotimainen mänty ja kuusi ovat myös kestosuosikkeja. Näiden lisäksi suosiota ovat nostaneet viime vuosina lehtikuusi ja douglaskuusi

Saarni on tammen kaltainen erittäin kova puu, kun taas havupuut ovat huomattavasti pehmeämpiä ja myös herkempiä elämiselle olosuhteiden mukaan.

Pyökki, vaahtera ja merbau ovat nykyisin harvinaisempia parkettipuulajeja. Koivuparketteja käytetään myös hyvin vähän. Koivun isoimpana ongelmana on sen kellastuminen, jota valtaosa skandinaavisista sisustajista haluaa välttää. Varsinkin merbauta (punasävyistä puulajia) käytettiin 1990 luvulla paljon parketeissa. 

Puulajilla on vaikutusta parketin hintaan: havupuut ovat aavistuksen edullisempia raaka-aineen näkökulmasta kuin jalopuut tammi ja saarni. Toisaalta massatuotanto kohdistuu tammeen ja saarniin ja havupuuparketit ovat enemmän erikoistuotteita. 

Lajitelma – oksaista vai oksatonta?

Parketin lajitelmalla tarkoitetaan sitä, kuinka oksaista ja kirjavaa parketin puuerän sallitaan olevan. Tukkipuusta saadaan sahattua hyvin erilaisen ulkonäön omaavia pintasäleitä.

Kaikkein puhtainta lajitelmaa kutsutaan tyypillisesti select lajitelmaksi. Oksattoman ja vähäisen värivaihtelun lajitelma on luonnollisesti hinnaltaan kaikkein kalleinta. 

Vähäoksaista ja kohtuullista värivaihtelua sisältävää parkettia kutsutaan nimellä classic, charakter tai natur.Tässä lajitelmassa sallitaan kohtuullisesti kitattuja oksia. Eurooppalaisten valmistajien lajitelmissa on usein sallittua sisällyttää sekä select että classic lajitelmiin pintapuuta eli ”läskiä”. Tämä ilmenee vaaleina ”raitoina” lautojen reunoilla. Skandinaavisessa sisustamisessa pintapuuta ei arvosteta.

Kaikkein kirjavin lajitelma on useimmiten rustic tai vintage. Tässä kategoriassa sallitaan isot kitatut oksat ja oksaryhmät, voimakasta värivaihtelua ja monessa tuotteessa myös erilaiset kitatut halkeamat. Tämä lajitelma on luonnollisesti hinnallisesti kaikkein edullisin.

Leveissä tammilankuissa on tarjolla myös sydänpuu eli heart oak lajitelma, jossa isoja halkeamia on korjattu ns. perhospaikalla. 

Parketin leveys

Parketteja valmistetaan 1-4-sauvaisena. Tämä tarkoittaa, että yhteen parkettilautaan liimataan rinnan 2-4 pintasälepalasta tai pinta koostuu yhdestä yhtenäisestä pintanahkapalasta.

Parketin hintaan vaikuttaa erittäin olennaisesti säleen leveys. Kaikkein edullisin parketti valmistetaan ns. 4-sauvaisena, jossa yhden pintasälepalan koko on noin 40 mm ja pituus 300-700 mm. 

1-sauvaisissa, nk. lankkuparketeissa pintanahan koko voi olla jopa 380 mm ja pituus 5 metriä. Tyypillisesti yksisauvaisissa parketeissa leveys on 13-25 cm ja pituus 1,8-2,4 metriä.

Parketin ladonta

Parketti voidaan latoa joko suorana (lauta- tai lankkuparketti) tai erilaisina kuvioina, kuten kalanruotoladonnalla. Lisäksi viime vuosina erityisesti Timberwise on esitellyt Suomessa erilaisia kuvioparketteja, joita Euroopassa ja maailmalla on tehty jo vuosikymmeniä.

Kuvioparketeissa etuna on tehokas materiaalikäyttö: kun lattia koostuu pienemmistä kappaleista, voidaan siihen käytettävä pintapuu koostaa kirjavammasta lajitelmasta ja hyödyntää kappaleita, joita on hankala käyttää esim. leveissä lankkuparketeissa. Toisaalta kuvioparketti ei vaadi useimmiten kaikkein valikoiduimpia lajitelmia.

Kuvio- eli designparketeissa hinta on tyypillisesti hieman suoria parketteja korkeampi, koska niiden valmistamiseen menee kappaleen koon takia enemmän aikaa tuotannossa. Lisäksi designparkettien asennushinta on suoria parketteja korkeampi asennuksen hitauden ja vaadittavan asennusosaamisen takia.

Parketin rakenne ja vaikutus hintaan

Parketti koostuu useammasta ristiin liimatusta kerroksesta. 

Rakenteet ovat

 • 2-kerrosparketit
 • 3-kerrosparketit
 • monikerrosparketit
 

2-kerrosparketissa pintapuu on liimattu runkomateriaaliin. Nämä tuotteet on valtaosin liimattava aina alustaan kiinni. 

3-kerrosparketissa on pintapuun ja runkomateriaalin lisäksi pohjassa ns. vastavetoviilu, jonka tehtävänä on toimia pintapuun vedon vastavoimana ja vakauttaa parkettia olosuhteiden mukaiselta elämiseltä. 3-kerrosparketit voidaan asentaa uivana.

Monikerrosparketti on rakenteeltaan tuote, jossa pintapuu on liimattu vaneriin, jolloin parkettituotteeseen muodostuu monikerroksinen rakenne.

Parketteja valmistetaan nykyisin pääsääntöisesti kolmella eri runkomateriaalirakenteella: 

 • havuvälisäleellä (toisistaan irtaallisia havupuun kappaleita)
 • kovapuristelevyllä (hdf)
 • koivuvanerilla
 

Kullakin runkomateriaalilla on sekä etunsa että haittansa: välisäle on edullinen ja toimii erittäin hyvin varsinkin monisauvaisissa parkettituotteissa. 

Koivuvaneri taas soveltuu erinomaisesti lankkuparkettien runkomateriaaliksi. Haittana on sekä korkeampi hinta että jäykkyys, jonka takia aluslattian on oltava erittäin tasainen.

Hdf-runko on edullinen ja myös varsin stabiili ja edullinen runkomateriaali, jolloin se soveltuu hyvin leveiden parkettien runkomateriaaliksi.

Parketin rakenne - vanerirunko

Onko ulkomailla valmistettu aina halvempi kuin kotimainen parketti?

Parketin valmistusmaa

Parketin valmistusmaalla on jonkin verran vaikutusta parketin hintaan. Kaukoidästä tuodaan Euroopan markkinoille kohtuullisen paljon edullisia parkettituotteita. Parkettivalmistukseen vaikuttaa paljon käytettävä tuotantoteknologia. 

Työvoimakustannuksilla on jonkinlainen rooli, mutta parkettivalmistus ei ole äärimmäisen työvoimaintensiivistä. Kotimaisilla parkettivalmistajilla on hinnassa mukana myös kotimaisuuslisää tai sitten valmistaja on hyvin erikoistunut.

Eurooppalaisessa valmistuksessa kustannuseroja tasaa jonkin verran logistiikan kustannukset: parketti on painavaa ja tilaa vievää, jolloin parkettierän kuljettaminen esim. Keski-Euroopasta Suomeen on kohtuullisen kallista.

Yhteenveto: mitä parketti maksaa?

Parketit hinnaltaan 25-40 €/m2

3-sauvainen tammi- tai saarniparketti. 

Isoin tuotantovolyymi kohdistuu 3-sauvaisiin välisäleparketteihin, joissa myös raaka-ainehinta on edullisinta. Näin ollen 3-sauvainen parketti on pääsääntöisesti edullisinta parkettia.

Parketit hinnaltaan 45-75 €/m2

1-sauvaisissa edullisin tuote on noin 130 mm leveä rustiikkinen (oksainen) tammiparketti, jossa on joko välisäle- tai hdf-runko ja 2,5 mm kulutuspinta. Esimerkiksi kotimainen Timberwise tammi vintage ohjehinta on 78,50 euroa / m2

Parketit hinnaltaan 70-100 euroa / m2

Tähän hintahaarukkaan asettuvat ensimmäiset kalanruotoparketit ja valtaosa classic lajitelman lankkuparketeista.

Parketit hinnaltaan 95-140 €/m2

Select lajitelman lankkuparketit ja isot kalanruotoparketit

Parketit hinnaltaan yli 149 €/m2

Erilaiset design- eli kuvioparketit ja leveät select lajitelman kotimaiset parketit.

KOVAPUULATTIA Bjelin Tammi Natur Tummanruskea lankku 273 mm

Millainen parketti kannattaisi valita?

Miksi parketin valinta on niin vaikeaa? Onnistunut lattiavalinta koostuu useista elementeistä. Parkettia valitessa kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä asiantuntijaan ja kysyä hänen mielipiteensä. Mikä on pahinta, mitä voi sattua?

Read More »
DSC02222

Onnistunut lattiaremontti

Onnistuneessa lattiaremontissa tulee ottaa huomioon muutama tärkeä seikka. Kun nämä asiat huomioi ennen remontin aloittamista, lopputulos on vähintäänkin onnistunut. Floordecorin tekijät ovat tehneet useita onnistuneita lattiaremontteja sekä DIY-lattiaremonttien korjauksia. Tässä julkaisussa tuomme esiin huomioitamme.

Read More »
mosaiikkiparketti

Laminaatti, vinyyli vai puulattia?

Lattiamateriaalin hankintaa suunniteltaessa vaihtoehdot ovat usein laminaatti, vinyylilattia tai puulattia. Kun oikeaa lattiamateriaalia metsästetään eli tehdään kotihakuja, hakukoneille usein esitettävät kysymykset ovat: ”laminaatti vai parketti?” tai ”vinyylilankku vai parketti?”. Me Floordecorilla haluamme hieman selventää eroja tässä julkaisussamme.

Read More »
Kosteuden vääntämä parkettilauta

Talven kuivuus ja puulattiat, haastattelussa INNOfloorin Matti Kekäläinen​

Talven kuiva pakkasilma aiheuttaa omat haasteensa kotien puulattioille. Kun kosteus vähenee talven aikana, puu alkaa elää – se kutistuu, käpristyy ja halkeilee. Pahimmassa tapauksessa puulattiaan voi syntyä isojakin rakoja. Puulattioiden ja parkettien asiantuntija, INNOfloorin Matti Kekäläinen, antaa muutaman vinkin, mitä pitää ottaa huomioon puulattiaa suunnitellessa?

Read More »
Floordecor Oy | Asiakastarina

Asiakastarina: Lattiaremontti antoi uuden ilmeen kotiin

Pekan mielestä Floordecor on puulattioiden ja parkettien asiantuntijana luotettava. Toimitus oli hänen mielestään nopea sekä asennus hoidettiin nappiin. Työnjälkeä on ilo ihailla. Lisäksi Pekka kehottaa jokaista, joka on yhtään epävarma siitä, mikä parketti sopii kotiisi, ottamaan yhteyttä heihin. ”Floordecor on osaava sekä ammattitaitoinen sparraaja parketin valinnassa.”

Read More »
E7097F9A 7558 49A6 BB55 920D5E767F12

Floordecor parkettien ammattilainen

Floordecor parkettien ammattilainen – Helsingin show room Floordecor on parkettien ja puulattioiden ammattilainen, joka palvelee kahdessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla. Vantaan Tammiston myymälän lisäksi Floordecorilla on kattavan

Read More »
Call Now Button